KHÔNG CLICK "KHÔNG" ĐƯỢC ĐÚNG KO? :))) NÓI VỚI MÌNH


Ăn thịt lừa ngon không? Nhập câu trả lời xuống bên dưới và bấm GỬI ĐI

×

CHO MÌNH HỎI

BẠN LÀ CHÓ PHẢI KHÔNG ?

ĐỨA NÀO TẮT CÁI NÀY ĐI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI SẼ
LÀ CON CHÓ =))))

PHẢI! MÌNH LÀ CHÓ